Casal-kovo s.r.o.

Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba, e-mail:casal@mbox.vol.cz, tel/fax: 00420 596 920 125, tel/ISDN: 00420 596 920 123 - 4, IČO: 12126756, DIČ: CZ500526096, Bankovní spojení: CITIBANK, a.s. Praha, č.ú. 5004099004/2600

Czech Deutsch English
soustružení | frézování | CNC obrábění | vrtání | broušení | značení | závitování
dělení materiálu | měření | EDM | montáž dílů | kalení | cementování

kovoobrábění - kovovýroba

Výrobní program

Hlavní činnost je zaměřena na kovoobrábění z veškerých materiálů.

Dále pak provádíme vrámci oprav různých strojních celků dle požadavku zákazníka, výrobu náhradních dílů
a součástí pro tyto stroje a zařízení (svařovací stroje, drtiče, převodovky, odlitky, výkovky a pod.)

Předností firmy je, vzhledem k našim technologickým podmínkám, rychlé přizpůsobení se požadavkům zákazníků
a to jak při kusové, tak i při sériové výrobě.

Našim zákazníkům je poskytována možnost kompletního zhotovení dílů včetně tepelného zpracování součástí
a povrchových úprav.

V kooperaci jsme schopni zajistit i případné odlitky z litiny, oceli i barevných kovů.